BRIX

Teknisesti ylivoimainen tiiliverhous kaikkien saataville

BRIX on tuotteena alansa edelläkävijä niin teknisesti kuin arkkitehtuurisesti. Se on ensimmäinen tuote maailmassa, jossa on yhdistetty tiiliverhouksen tehdasvalmistus, rakenteellisesti varma tuuletus ja laastiton asennus työmaalla. Elävä ja näyttävä verhous on asennettavissa kaikkiin kohteisiin ilman erikoistyökaluja tai -osaamista, erittäin helposti ja nopeasti. BRIX on julkisivuverhous aidosta tiilestä, ja se on kenen tahansa asennettavissa kaikkina vuodenaikoina. 

Mikä projektin tavoite oli?

  • Uuden tuotteen brändäys ja eriyttäminen pääbrändistä
  • Tiedon välittäminen tuotteen hyödyistä ja ominaisuuksista
  • Omat itsenäiset verkkosivut myyntiä ja markkinointia varten

Projektin tavoitteena oli luoda uudelle BRIX -ohutsaumatiiliverhoukselle brändi ja omat verkkosivut itsenäisen myynnin ja markkinoinnin aloittamiseksi. Projektin alkaessa tuotetta markkinoitiin ja myytiin pääbrändin, Stofixin, sivuilla. BRIX haluttiin eriyttää aiemmasta pääbrändistä omakseen. Erinomaisesti kehitelty tuote haluttiin näkyviin ja kuuluviin niin, että kohderyhmät saisivat tietoa uuden, modernin ohutsaumatiiliverhouksen hyödyistä ja ominaisuuksista. Tuotteen haluttiin puhuvan puolestaan.

Mitä projektissa tehtiin?

  • Brändi-ilme
  • Brändiviestintä
  • Verkkosivut
  • Sisältöjen stilisointi
  • Brändivalokuvaus
  • Digimarkkinoinnin valmistelut 

Tuotteen brändi-identiteetti rakennetaan ominaisuuksien ympärille

Aloitimme projektin tutustumalla BRIXin tarinaan ja ominaisuuksiin. Pohjatöiden jälkeen määrittelimme BRIXin hyödyistä ja tavoitteista persoonan, jonka ympärille suunnittelimme brändiviestinnän ja -ilmeen. Brändiviestintään kuuluivat ydinviesti, tone of voice ja bränditarina. Ilmeessä suunnittelimme värimaailman, typografian, graafiset elementit, ohjeistuksen sekä kuvamaailman tyylin. Brändi-identiteetin valmistuttua siirryimme toteuttamaan BRIXille omat verkkosivut. 

 

BRIXin brändissä korostuvat selkeys ja luotettavuus. Sen keskiössä on erinomaisesti kehitetty tuote, mikä on alan edelläkävijä niin arkkitehtuurisesti kuin teknisesti. 

 

Sisältöjen stilisoinnissa asiakas tuottaa ja Visual Friday suunnittelee sekä tarkistaa

Brändin luomisen yhteydessä totesimme, että tässä projektissa tehokkain tapa toteuttaa verkkosivujen sisältö on niiden stilisointi, koska niiden tuottaminen tulee vaatimaan hyvin spesifin ja kattavan tuotetietämyksen sekä ammattisanaston. Kun sisältöjä stilisoidaan, asiakas tuottaa kaiken vaadittavan tekstin. Visual Friday hoitaa tekstisuunnittelun ja tarkistaa oikeakielisyyden sekä viestinnän tyylin, mikä on määritelty brändiviestinnässä. Stilisointi on aina erittäin työläs vaihe asiakkaalle, mutta silloin, kun kyseessä on hyvin spesifi erikoisala, se on järkevä vaihtoehto toteutukseen. Stilisoinnissakaan asiakkaan ei tarvitse itse suunnitella tekstien rakennetta tai paikkaa sivuilla, vaan suunnitelma ja ohjeet pituuksista ja aiheista tulevat Visual Fridaylta. 

Layout on visuaalinen suunnitelma verkkosivuista, josta siirrytään tekniseen toteutukseen

Ensin tulevista verkkosivuista tehtiin layout, missä hahmotellaan se, miten suunniteltua brändi-ilmettä sovelletaan verkkosivuilla. Vaikka layout on näyte visuaalisesta suunnittelmasta, se on myös ensimmäinen versio, missä hahmotellaan jo tulevien sisältöjen asettelua ja toimintoja, mitä teknisessä toteutuksessa vaaditaan. Kun layout hyväksyttiin, verkkosivut siirtyivät tekniseen toteutukseen ja sisältöjen stilisointiin. Teknisen toteutuksen yhteydessä sivut valmistellaan myös tulevaisuuden markkinointia varten niin, että sivuilta voidaan aloittaa digitaalinen markkinointi heti, kun niin halutaan.

Brändivalokuvaukset myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin

Verkkosivujen toteutuksen kanssa samaan aikaan käynnistyi myös brändivalokuvaukset, mitkä toteutettiin BRIXin tuotantotiloissa sekä yhdessä valmistuvassa kohteessa. Valokuvauksissa haluttiin kuvata monipuolisesti tuotetta sekä sen detaljeja. Lisäksi haluttiin tuoda esiin myös tuotteen takana olevaa suunnittelu-  ja kehittämistyötä. Brändivalokuvauksissa otetaan aina huomioon kehitteillä olevien verkkosivujen kuvatarve sekä myynti- ja markkinointitarpeet.

Tutustu myös näihin

LKV Savolin

LKV Savolin välittää kiinteistöjä Jyvässeudulla LKV Savolin on lämmin ja moderni kiinteistönvälitystoimisto Jyväskylässä. Heillä on jo yli neljän vuosikymmenen kokemus

Lenio TOP

Kohti tuottavampaa liiketoimintaa ja seuraavaa huippua Suunnittelimme Leniolle erottuvan ja alasta poikkeavan brändi-ilmeen trendikkäällä väripaletilla. Voimakkaasti ohjaavan viestinnän tueksi luotiin

Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Visual Friday on lämminhenkinen ja ketterä mainostoimisto, jolle luovuus on elämäntapa. Rautainen tiimimme koostuu kokeneista konkareista sekä nuorista timanteista. Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Jätä meille viesti. Otamme yhteyttä pikimmiten!