Brändi-ilme, verkkosivujen layout, verkkosivut, sisältöjen stilisointi, valokuvaus, markkinointimateriaalit

LKV Savolin

Savolinin brändi-ilmettä kehitettiin modernilla otteella raikkaaksi ja omaleimaiseksi. Brändi-ilmeen graafisesta kuvituksesta löytyy mm. Jyväskylän maamerkkien siluettia ja luontoa. Brändi haluttiin jalkauttaa eheästi ja näyttävästi sen kaikille kohtaamispinnoille.

LKV Savolin välittää kiinteistöjä Jyvässeudulla

LKV Savolin on lämmin ja moderni kiinteistönvälitystoimisto Jyväskylässä. Heillä on jo yli neljän vuosikymmenen kokemus välityksestä. Kokemuksella, ammattitaidolla ja reippaalla otteella he välittävät vuosittain satoja asuntoja Jyvässeudun alueella. Korkean substanssiosaamisen lisäksi Savolinin välittäjät ovat lämminhenkisiä ammattilaisia, joiden kanssa keskustellessa käy selväksi, että he välittävät kotien lisäksi asiakkaistaan.

Visuaalinen toteutus oikein kiva, 5/5. Olemme saaneet jo paljon hyvää palautetta asiakkailta ja jopa kilpailijoilta. Kiitos ❤️

Mikä projektin tavoite oli?

 • Brändin kehittäminen
 • Olemassaolevan verkkosivuston uudistaminen
 • Brändin jalkauttaminen kaikille kohtaamispinnoille

Projektin tavoitteena oli kehittää Savolinin olemassaolevaa brändiä. Ilmettä haluttiin raikastaa ja toiveena oli omaleimainen visuaalinen maailma, mikä kuvastaisi toimistoa entistä paremmin. Uuden brändi-ilmeen jalkautus oli heti projektin alkaessa selkeä, sillä Savolin halusi uudistaa omia sivujaan niin, että jokaisen työntekijän olisi helppo päivittää ja ylläpitää niitä. Helppokäyttöisyys, tekninen toimivuus ja uusi omalta tuntuva ilme jalkautettuna sivuille olivat verkkosivujen tärkeimmät tavoitteet. Uuden brändi-ilmeen haluttiin näkyvän niin toimiston digitaalisessa maailmassa kuin kaikissa konkreettisissa paikoissa, joissa yritys kohdataan.

Mitä projektissa tehtiin?

 • Brändi-ilmeen kehittäminen
 • Verkkosivujen layout
 • Sisältöjen stilisointi
 • Verkkosivujen tekninen toteutus
 • Valokuvaus
 • Markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus

Olemassaolevan brändi-ilmeen kehittäminen alkaa tutustumisesta

Aloitimme projektin tutustumalla Savoliniin, sen toimintaan, tarkoitukseen ja siihen, millaisia savolinilaiset ovat. Keskustelimme toiveista ja tavoitteista. Pohjatöiden jälkeen suunnittelimme uuden raikkaan brändi-ilmeen. Ilmeessä suunnittelimme värimaailman, typografian, graafiset elementit, ohjeistuksen sekä kuvamaailman tyylin. Brändi-ilmeen valmistuttua siirryimme verkkosivujen layoutin suunnitteluun, sisältöjen stilisointiin ja sivuston tekniseen toteutukseen. Samanaikaisesti suunniteltiin ja toteutettiin bränditason valokuvaukset.

 

Layout on visuaalinen suunnitelma verkkosivuista, josta siirrytään sivuston tekniseen toteutukseen

Layoutin avulla hahmotellaan, miten suunniteltua brändi-ilmettä sovelletaan verkkosivuilla. Vaikka layout on näyte visuaalisesta suunnitelmasta, se on myös ensimmäinen versio, missä hahmotellaan tulevien sisältöjen asettelua sekä toimintoja, mitä teknisessä toteutuksessa vaaditaan. Kun layout hyväksyttiin, verkkosivut siirtyivät tekniseen toteutukseen ja sisältöjen stilisointiin. Teknisen toteutuksen yhteydessä sivut valmistellaan myös tulevaisuuden markkinointia varten niin, että sivuilta voidaan aloittaa digitaalinen markkinointi heti, kun niin halutaan.

 

Sisältöjen stilisoinnissa asiakas tuottaa ja Visual Friday suunnittelee sekä tarkistaa

Savolinilla oli olemassa jo runsaasti kohderyhmää palvelevia sisältöjä. Kun sisältöjä stilisoidaan, asiakas joko tuottaa kaiken vaadittavan tekstin itse tai sisällöt otetaan olemassaolevilta sivuilta ja siirretään uusille sivuille. Savolinin verkkosivuprojektissa käytimme olemassaolevia sisältöjä, jotka stilisoimme. Visual Friday hoitaa stilisoinnissa tekstisuunnittelun, ohjaa ja tukee tekstien tuottamista sekä tarkistaa sisältöjen oikeakielisyyden. Asiakkaan ei tarvitse itse suunnitella tekstien rakennetta tai paikkaa sivuilla, vaan suunnitelma ja ohjeet tekstien pituuksista ja aiheista tulevat Visual Fridaylta.

 

Brändivalokuvaukset myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin

Verkkosivujen toteutuksen kanssa käynnistyi samaan aikaan brändivalokuvauksien suunnittelu ja toteutus. Valokuvaukset toteutettiin Visual Fridayn omalla studiolla, Savolinin toimistossa sekä yhdessä arvokiinteistökohteessa. Bränditason valokuvauksissa haluttiin kuvata monipuolisesti brändin tunnelmaa, detaljeja ja Savolinin kiinteistövälittäjiä niin, että heistä saatiin sekä ryhmä- että yksilökuvia. Brändivalokuvauksissa otetaan aina huomioon kehitteillä olevien verkkosivujen kuvatarve sekä myynti- ja markkinointitarpeet, jotta valokuvat toimivat kaikissa käyttötarkoituksissa.

Brändi-ilmeen jalkautus kaikille kosketuspinnoille

 • Käyntikortit
 • Hankintakäyntipohja
 • Kauppakansio
 • Yritysesite
 • Sähköiset bannerit
 • Esitekyltti, A-stand
 • Kiitoskortit
 • Lehti-ilmoituspohjat

Voimakas ja mieleenpainuva brändikokemus syntyy siitä, että jokainen kosketuspinta ja kohtaaminen brändin kanssa on tunnistettava ja yhtenäinen. Savolin halusi kohdata kohderyhmänsä tunnistettavasti kaikilla kosketuspinnoilla. Välittäjät kohtaavat asiakkaitaan niin verkossa kuin livenä, joten brändin haluttiin näkyvän kohtaamispaikasta riippumatta. Siksi uudistettu brändi-ilme jalkautettiin verkkosivujen lisäksi käyntikortteihin, hankintakäyntipohjaan, kauppakansioon, yritysesitteeseen, sähköisiin bannereihin, esitekyltteihin, kiitoskortteihin ja lehti-ilmoituksiin.

Tutustu myös näihin

Riihivuori Resort brändi-ilme

Lumikiteitä ja rinteen huippuja ”Tiedättekö sen fiiliksen kun pitää lyödä pystyyn laskettelukeskus tyhjästä reilussa kahdessa viikossa? No ei tiedetty mekään

Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Visual Friday on lämminhenkinen ja ketterä mainostoimisto, jolle luovuus on elämäntapa. Rautainen tiimimme koostuu kokeneista konkareista sekä nuorista timanteista. Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Jätä meille viesti. Otamme yhteyttä pikimmiten!