Suomen johtava metsäkonevarusteiden myyjä ja valmistaja

Metsätyö

Metsäkonevarusteita johtavilta valmistajilta ammattilaisille

Metsätyö Oy on asiantunteva ja valtakunnallisesti palveleva metsäkonevarusteiden ja kulutusterätuotteiden valmistaja ja myyjä. Yritys valmistaa, maahantuo, markkinoi ja myy laadukkaita johtavien valmistajien metsäkonevarusteita, työkoneiden tieteriä, kauhateräksiä ja kaivinkynsiä. Yli 70 vuoden kokemuksella yritys on lunastanut paikkansa Suomen johtavana metsäkonevarusteiden myyjänä. Ehkäpä merkittävin todistus menestyksestä ovat asiakassuhteet, jotka kulkevat jo kolmannessa sukupolvessa. Vuonna 1989 suomalaisesta Metsätyöstä ja ruotsalaisesta Olofsfors AB:sta tuli sisaryhtiöitä, minkä johdosta yrityksestä tuli myös varusteiden valmistaja. 

Parempaa työntekoa vuodesta 1945

Metsätyön tarina alkoi yli 70 vuotta sitten, kun toisen maailmansodan jälkeen Suomessa alkoivat laajat metsien hakkuut sotakorvauksien maksamiseksi. Metsätöiden lisääntymisen myötä myös metsätöissä käytettävien käsityökalujen tarve kasvoi. Metsätyö alkoi myymään tarvittavia työkaluja. Pitkän historian läpileikkaa tehtävä, mikä on aina ollut sama: tarjota laadukkaat varusteet ammattilaisille, jotta he voivat tehdä työnsä entistä nopeammin, helpommin ja turvallisemmin. Usein tehtävä vaatii ongelmanratkaisukykyä, ja suurin onnistuminen onkin asiakkaan toiveet ylittävä ratkaisu.

Mikä projektin tavoite oli?

  • Brändi-ilmeen päivittäminen
  • Brändi-identiteetin määritteleminen ja uudelleen asemointi 
  • Brändin tehokas jalkauttaminen 
  • Käyttäjäystävälliset sivut

Brändiä kehitetään siinä missä muutakin liiketoimintaa

Metsätyön päällimmäinen tavoite oli päivittää yrityksen brändi-ilme nykyaikaisemmaksi. Aiemman ilmeen koettiin palvelleen hyvin, mutta sen oli aika mennä yrityksen kanssa eteenpäin. Brändi-identiteetti haluttiin määritellä ja asemoida uudelleen niin, että se olisi sidosryhmille puhutteleva, myös seuraaville sukupolville. Alusta asti oli selvää, että uusi brändi-identiteetti myös jalkautettaisiin kaikille yrityksen pinnoille ja kanaville. Ensimmäisenä tehtävänä oli päivittää verkkosivut. Uudelleen rakennettavien verkkosivujen tärkein tavoite oli käyttäjäystävällisyys selkeän ostopolun avulla, brändin tehokkaan jalkauttamisen lisäksi. Aiempien sivujen koettiin olleen hieman liian monimutkaiset. Nyt haluttaisiin yhdistää selkeästi asiakasta kiinnostava tuote ja sitä myyvät asiantuntijat paikkakunnittain. Laajan tuotevalikoiman omaavalla ja valtakunnallisesti palvelevalla yrityksellä oli runsaasti informaatiota, mikä tuli joko siirtää tai luoda uusille sivuille. Siksi oli tärkeää, että informaation kiteyttämiseen ja selkeään muotoiluun panostettaisiin erityisesti. 

Mitä projektissa tehtiin?

  • Brändi-identiteetti
  • Valokuvaus
  • Verkkosivut
  • Sisällöntuotanto
  • Digimarkkinoinnin valmistelut
  • Katalogi ja Powerpoint-pohjat

Brändi-identiteetin suunnittelussa on annettava ajatusten tulla ja mennä 

Brändi-identiteetin suunnittelu aloitettiin yhteisellä työpajalla Visual Fridayn studiolla. Tutustuimme yritykseen syventäen ennakkolomakkeen vastauksia, esittämällä lisäkysymyksiä ja keskustelemalla itse aiheesta sekä sen vierestä. Olemmekin huomanneet, että usein hedelmällisintä on näennäisesti eksyä aiheesta huomatakseen, paljastuuko sieltä jotain oleellista. Usein ajatusten vaihtaminen tuo sivupoluilla esiin ne asiat, joiden kumpuamiselle on syynsä. Tutustumisen jälkeen bränditiimimme lähti suunnittelemaan, miltä uudelleen asemoitu Metsätyö voisi kuulostaa ja näyttää. 

Metsätyön brändissä korostuvat laadukkuus ja asiantuntijuus. Uudessa ilmeessä ja viestinnässä yhdistyvät pitkä kokemus ja nykyaikaisuus. Kokonaisuus on dynaaminen ja selkeälinjainen.

Brändi-identiteetin jälkeen jalkauttaminen aloitetaan yrityksen tärkeimmistä, jokapäiväisistä tarpeista

Jokaisessa brändi-identiteetissä työskentely on prosessinomaista, jossa esiteltyä tuotosta viimeistellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kun brändi-identiteetti valmistuu, siirrytään sen jalkauttamiseen. Metsätyön brändi-identiteetin valmistuttua joitakin osia piti vielä pohtia sen johtoryhmissä, mutta se ei estänyt projektin etenemistä sovitussa aikataulussa. Yhdessä teimme suunnitelman, jolla saimme edistettyä jalkauttamista ja jossa vasta viimeistely oli lopullisista päätöksistä riippuvainen. Tuotimme Metsätyölle kohderyhmiä ja myyntiä palvelevat sisällöt sekä teimme verkkosivujen teknisen toteutuksen suunnitellun konseptin ja layoutin mukaisesti. Lopputuloksena sivustosta saatiin selkeä kokonaisuus, jossa erilaiset asiakaspolut kuljettavat sujuvasti eteenpäin. Teknisen toteutuksen yhteydessä teimme myös vaadittavat digimarkkinoinnin valmistelut, joiden ansiosta markkinoinnin aloittaminen onnistuu silloin, kun se päätetään aloittaa. Lisäksi suunnittelimme Metsätyölle uuden brändin mukaisen katalogin ja Powerpoint-esityspohjat. 

Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Visual Friday on lämminhenkinen ja ketterä mainostoimisto, jolle luovuus on elämäntapa. Rautainen tiimimme koostuu kokeneista konkareista sekä nuorista timanteista. Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Jätä meille viesti. Otamme yhteyttä pikimmiten!