Kanna romusi kekoon

Reteko

Vastuullinen romun kierrättäjä

Reteko on vastuullinen metalliromun kierrättäjä, joka tarjoaa kierrätyspalveluita eri puolella Suomea. Yrityksen nykyaikaiset palvelut tekevät kierrättämisestä helppoa ja nopeaa. Metalliromut ja -jätteet kierrätetään aina vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Kierrätyspalvelu Retekon toimintaan kuuluvat katalysaattorikeskus Reteko Kat sekä Reteko Express -toimipisteet.

Mikä projektin tavoite oli?

  • Brändi-ilmeen uudistaminen ja yhdenmukaistaminen
  • Palveluiden tunnettuuden kasvattaminen kohderyhmille
  • Asiakkuuksien lisääminen ja tiedon välittäminen
  • Sivuston kävijämäärän ja myynnin kasvattaminen

Reteko halusi uudistaa brändi-ilmeensä niin, että kolme Retekon päätoimea saavat raikkaan, modernin ja sukunäköisen brändin. Myös tunnistettavuus aiempaan ilmeeseen haluttiin säilyttää. Yritys tunnetaan sen kuvituksesta, jossa seikkailee muurahainen. Hahmo haluttiin pitää yrityksen tunnuksena modernimmassa muodossa. Ilmeen uudistamisessa koettiin tärkeäksi se, että Retekon eri palvelut saavat omanlaisen värimaailman, jossa sama hahmo seikkailee. Palveluiden tunnettuutta haluttiin kasvattaa niin, että kohderyhmien jaottelu on selkeä ja ymmärrettävä, jotta asiakkaat löytävät heitä koskevat tiedot mahdollisimman helposti. Tavoitteeksi nousi siten myös tehokas tiedon välittäminen ja markkinointi myynnin tueksi.

Yhteistyö Visual Fridayn kanssa oli koko projektin ajan mutkatonta, aikataulut pitivät ja lopputulos ylitti odotukset.

Mitä projektissa tehtiin?

  • Brändi-ilme
  • One page -verkkosivut kahdelle alabrändille
  • Sisällöntuotanto kahdelle alabrändille
  • Digimarkkinoinnin valmistelut
  • Markkinoinnin kumppanuus, jatkuva

Brändi-ilmeen luominen alkaa tutustumisesta ja toivottujen mielleyhtymien etsimisestä

Brändi-ilmeen uudistaminen aloitettiin yhteisellä työpajalla, jonka pohjana käytettiin Retekon vastauksia VF:n kysymyspatteristoon. Tapaamisessa syvennettiin ja tarkennettiin saatuja esitietoja. Tutustuimme yritykseen, sen toimintaan, palveluihin, tavoitteisiin, haasteisiin ja vahvuuksiin. Brändi-ilmeen suunnittelussa erityisesti yritystä kuvaavat adjektiivit toimivat ohjenuorana siihen, millaisia mielleyhtymiä visuaalisella kokonaisuudella tavoitellaan. Tästä lähdetään suunnittelemaan logo, brändivärit, graafiset elementit ja graafinen ohjeistus.

Uudesta brändi-ilmeestä suunniteltiin luottamusta herättävä, hauska ja helposti lähestyttävä.

Brändi-ilmeen suunnittelusta jalkauttamiseen

Kun ilme oli saatu valmiiksi, projektissa siirryttiin jalkauttamisvaiheeseen. Toiveiden mukaisesti toteutimme Reteko Katille ja Reteko Expressille yksisivuiset sivustot. Ensimmäiseksi suunniteltiin layout, missä hahmotetaan se, miten brändi-ilmettä sovelletaan sivuilla. Seuraavaksi toteutukseen lähtivät sisällöntuotanto ja sivuston tekninen toteutus. 

Uudistuksista markkinointiin

Jo brändin jalkauttamisvaiheessa aloitetaan digimarkkinoinnin valmisteluja. Toteutamme jokaisen sivuston niin, että se skaalautuu tulevaisuuden markkinoinnin tarpeisiin. Riippumatta siitä, missä vaiheessa yritykset aloittavat digitaalisen markkinoinnin, heidän sivustonsa toteutetaan niin, että vaadittavat valmistelut ovat valmiita. Hakukoneoptimoitu toteutus ja sisällöntuotanto toimivat osaltaan valmisteluina. Onnistuneen projektin päätteeksi päädyttiin jatkamaan yhteistyötä jatkuvan markkinoinnin kumppanuudella. Visual Friday vastaa Googlen hakusanamainonnasta Retekolle, Reteko Katille ja Reteko Expressille.

Tutustu myös näihin

Neun brändiuudistuksen lanseeraus

kampanja täynnä hyvää tuulta ja koiranruokaa Uudistettuamme koirien tuoreruokaa tarjoavan Neun brändin suunnittelimme heille hyväntuulisen lanseerauskampanjan. Suunnittelimme Neulle materiaalit heidän omia

Neu

RAKKAUTTA SUSILLE KOIRAN VAATTEISSA Meillä oli ollut jo pitkään tarve uudistaa ja kirkastaa brändiämme. Yritystä oli ollut, mutta kukaan ei

Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Visual Friday on lämminhenkinen ja ketterä mainostoimisto, jolle luovuus on elämäntapa. Rautainen tiimimme koostuu kokeneista konkareista sekä nuorista timanteista. Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Jätä meille viesti. Otamme yhteyttä pikimmiten!