Miksi tilata yrityskuvat ammattilaiselta?

Valokuvaus

Hyvä pohjatyö on kaiken a ja o

Yrityskuvaukset ovat usein osa suurempaa projektia, esimerkiksi brändiuudistusta. Kun samassa paikassa suunnitellaan koko kokonaisuus, pysyy paketti helpommin kasassa ja johdonmukaisena. Parhaassa tapauksessa kuvauksia suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt ovat myös markkinointiviestinnän ammattilaisia, jolloin he ymmärtävät mitä markkinointiin ja brändiviestintään toteutettavilta kuvilta vaaditaan.

Kuvausprojekti alkaa yhteisellä palaverilla, jonka pohjalta ideoidaan yritykselle kuvakonsepti ellei kuvien tyyliä ole jo aikaisemmin määritelty. Kuvakonsepti on suunnitelma ja kantava idea siitä, millaisia kuvia yrityksen brändiviestinnässä käytetään. Se määrittelee, mitä kuvien tulee viestiä ja miten, jotta lopputulos kuvastaa ja tukee yrityksen tarinaa. Konseptissa esitellään aiheet kuvien käyttötarpeiden mukaisesti, kuvaus- ja valaisutyyli, miljööt, kuvakulmat sekä eri elementtien, värien ja mallien käyttö kuvissa. Ideat avataan sekä kirjallisesti että visuaalisin esimerkein. Konsepti toimii pohjana myös tulevaisuuden kuvauksille.

Kun kuvakonsepti on valmis, sen pohjalta suunnitellaan varsinaiset kuvaukset. Laaditaan kuvaussuunnitelma, jossa käydään tarkasti läpi kuvauspäivän kulku. Se sisältää päivän aikataulun, mitä kuvia otetaan ja mitä kuvien tuottamiseen tarvitaan. Laadukkaan suunnitelman avulla itse kuvaus on päämäärätietoista ja hallittua. Näin varmistetaan, että kuvauspäivänä tulee otettua kaikki tarvittavat kuvat eikä mitään jää kuvaamatta.

Kuvausjärjestelyt ja kaiken tarvittavan hankkiminen

Kun kuvaussuunnitelma on hyväksytty, on edessä kaiken kuvauksissa tarvittavan etsiminen ja hankkiminen. Tämä on aikaa vievää puuhaa, ja joskus esimerkiksi sopivaa mallia voi olla haastavaa löytää. Kuvaajilla ja mainostoimistoilla saattaa olla oma mallipankki. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös omat verkostot, somet ja mallitoimistot.

Ammattilainen hoitaa puolestasi myös kuvauspaikan etsimisen, hankkii kaiken kuvauksessa tarvittavan rekvisiitan ja hoitaa somistuksen. Sinun ei siis tarvitse käyttää omaa aikaa käytännönjärjestelyihin. Jos kuvaukset toteutetaan studiossa, mahdollistaa tämä hyvin hallitut kuvausolosuhteet ja sopivan miljöön rakentamisen vuodenajasta tai sääolosuhteista riippumatta.

Kokemus, laadukas kuvauskalusto ja kuvaustiimi takaavat onnistuneen lopputuloksen

Moni saattaa helposti ajatella valokuvauksen olevan vain laukaisimen painallus, ja onnistunut kuva on valmis. Mutta asia ei ole ihan näin. Laadukkaat kuvat vaativat kuvaajalta sekä näkemystä että kokemusta. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan laadukas valokuvauskalusto.

Mikäli kyseessä ovat isommat useamman päivän kuvaukset, on kokonainen kuvaustiimi ja useampi kamera ehdoton etu. Tällaisissa kuvauksissa on usein monta mallia ja kokonaisuutta, jotka vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja kuvausten on oltava tehokkaat. Kuvauksissa tarvitaan avustaja ja joskus jopa useampi kuvaaja. Kahdella kameralla eri objektiiveilla yhtä aikaa kuvaten saadaan samasta tilanteesta kahta erilaista kuvaa.

Itse kuvauspäivän kulku riippuu hyvin paljon kuvausten tyylistä ja aiheista. Jokaisessa yrityskuvauksessa on ne omat juttunsa, jotka täytyy ottaa huomioon. Henkilökuvauksessa mallin ohjaus on tärkeässä roolissa ja tuotekuvauksessa taas stailaus on iso osa onnistunutta kuvaa.

Kuvien editointi brändin tyyliin sopiviksi

Nyt on kuvaukset tehty ja suurin työ takanapäin! Ei aivan. Seuraavaksi käydään kaikki otokset läpi. Usein niitä on satoja, joskus toistatuhatta. Kuvaaja valitsee ensin kuvista parhaimmat, jotka pääsevät kuvagalleriaan koevedoksina. Tämä digitaalinen kuvagalleria lähtee asiakkaalle, josta valitaan omat suosikit. Kun kuvat on valittu, editoidaan ne yrityksen brändi-ilmeessä tai kuvakonseptissa määritellyn tyylin mukaisesti. Laadukas editointi vaatii myös aikaa ja ammattitaitoa. Taidokas editointi viimeistelee kuvan ja korostaa kuvassa haluttuja asioita.

Asiakkaita houkuttelevat kuvat

Vaikka tuote, verkkosivusto ja sisällöt olisivat kuinka rautaa, saatat jopa menettää asiakkaita, jos kuvat eivät ole uskottavia eivätkä vakuuta asiakasta ammattitaidosta. Heikkolaatuisista kuvista kärsii koko yrityksen imago, kun taas laadukkailla kuvilla ja markkinoinnilla voit houkutella lisää asiakkaita.

Kuvista tulee harvoin halutunlaisia, ilman teknistä tietoa siitä, kuinka ne kannattaa käytännössä toteuttaa. Kun tilaat kuvat ammattilaiselta, saat samassa paketissa vuosien koulutuksesta ja kokemuksesta kertyneen tietotaidon. Ammattilainen osaa kertoa mikä toimii hyvin kuvissa ja mikä ei, ja auttaa herättämään villeimmätkin visiot henkiin.

Et säästä käyttämällä kuvapankkikuvia

Houkutus käyttää omassa markkinoinnissa valmiita kuvapankkikuvia on usein suuri, koska se nähdään kustannustehokkaana. Välittömät kustannukset ovatkin matalammat. Mutta samoja geneerisiä kuvapankkikuvia tulee vastaan täysin erilaisten yritysten sivuilla eikä niissä ole mitään uniikkia. Kannattaa muistaa, että ihmisiä kiinnostaa aitous ja he haluavat tutustua juuri teidän yritykseenne. Omilla kuvilla erottaudut ja jäät mieleen. Kuvat ovat ikkuna yrityksesi sieluun.

Kuinka paljon yrityskuvat maksavat?

Hinta vaihtelee riippuen kuvaajasta, kuvaideoista ja toteutuksen laajuudesta. Me kustomoimme kaikki kuvaukset asiakkaan tarpeen mukaan. Hinta lasketaan kuvausten suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavan ajan sekä lopullisen editoidun kuvamäärän mukaan. Siihen lisätään mahdolliset mallipalkkiot, rekvisiitat ja matkakulut.

Laadukkaat kuvat vaativat paljon kokemusta, kalustoa, ideointia, suunnittelua ja järjestelyjä. Keskity siis rauhassa siihen, missä olet parhaimmillasi ja anna ammattilaisen suunnitella ja toteuttaa juuri teidän yrityksenne tarinaan sopivat kuvat. Helpoiten pääset liikkeelle kun otat rohkeasti meihin yhteyttä!

Marinen uuden brändin kuvausten satoa