Mitä on motion branding?

BrändiMarkkinointi

Ja miten se voi auttaa brändiäsi erottumaan ja tekemään markkinoinnista kiinnostavampaa?

Motion branding on visuaalisen identiteetin osa-alue, joka keskittyy brändin liikkeeseen ja animaatioon. Sen avulla voidaan brändin tunnistettavuus viedä uudelle tasolle hyödyntämällä animaatiota ja liikettä eri markkinointi-materiaaleissa, kuten mainosvideoissa, sosiaalisen median sisällöissä ja verkkosivuilla. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja helposti tunnistettava ilme, joka vahvistaa brändin viestintää ja parantaa sen muistettavuutta. Motion branding sisältää esimerkiksi logon animointeja, graafisia siirtymiä ja muita visuaalisia elementtejä, jotka tuovat brändin tarinan ja identiteetin esiin dynaamisella tavalla.

Liikekieli suunnitellaan aina brändin persoonaan ja tyyliin sopivaksi. Kaiken ei siis tarvitse välkkyä ja vilkkua vaan liike voi olla rauhallista ja soljuvaa, mikä millekin brändille on ominaista.

Mitä hyötyä motion brandingista on markkinoinnissa?

⭐️ Brändin tunnistettavuus: Animaatio ja liike tekevät brändin tunnistamisesta helpompaa ja nopeampaa. Kun brändin visuaaliset elementit, kuten logo ja värit, animoidaan ja tuodaan esiin eri kanavissa, se auttaa vahvistamaan brändin tunnistettavuutta.

⭐️ Imagon ja persoonallisuuden korostaminen: Liike lisää brändin viesteihin dynaamisuutta ja persoonallisuutta. Se auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan vahvemman yhteyden kohdeyleisöönsä.

⭐️ Sitouttavuus ja muistettavuus: Animaatioilla ja liikkeellä varustetut sisällöt ovat sitouttavampia ja viihdyttävämpiä kuin staattiset sisällöt. Ne auttavat yritystä erottumaan melusta ja jättää pysyvämmän vaikutuksen katsojiin.

⭐️Asiakaskokemus: Liikkuvat elementit parantavat asiakkaiden kokemusta verkkosivuilla ja sovelluksissa. Animaatiot tekevät verkkosivuista mielenkiintoisemmat ja intuitiivisemmat, mikä lisää käyttäjien tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä.

⭐️Tarinallisuus: Liike auttaa kertomaan tarinoita ja välittämään viestejä tehokkaammin. Animaatioita voidaan käyttää monimutkaisten käsitteiden selittämiseen tai tuotteen ominaisuuksien esittelyyn selkeällä ja houkuttelevalla tavalla.

⭐️Monikanavaisuus: Motion branding on monipuolinen työkalu, jota voidaan soveltaa erilaisiin markkinointikanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan, verkkosivuihin, mainoksiin ja tapahtumiin. Se tarjoaa yritykselle joustavuutta ja mahdollisuuksia saavuttaa laajempi yleisö eri kanavissa.

⭐️ Sosiaalisen median näkyvyys: Sosiaalisen median algoritmit suosivat usein videoita ja muita liikkuvia elementtejä, mikä mikä lisää sisältösi näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Liikkuva sisältö yleisesti ottaen kiinnostaa ihmisiä enemmän ja sitä kautta tällaiset sisällöt saavat todennäköisemmin enemmän jakoja ja vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa kuin staattinen sisältö.

⭐️ Kilpailuetu: Hyödyntämällä liikkuvaa sisältöä erottaudutte kilpailijoistanne ja herätätte enemmän huomiota markkinoilla. Huolellisesti suunniteltu animaatio tai video jättää positiivisen muistijäljen potentiaalisiin asiakkaisiin.

Motion branding on nykyaikainen keino auttaa vahvistamaan brändiä, lisäämään sen tunnistettavuutta ja sitouttavuutta sekä erottumaan kilpailijoista kilpailluilla markkinoilla. Jos olette miettimässä brändiuudistusta, motion branding kannattaakin tehdä samassa yhteydessä. Tai jos brändinne on jo vakiintunut niin liikekieli voidaan suunnitella brändiänne täydellisesti tukevaksi kokonaisuudeksi olemassa olevilla brändi-elementeillä.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää miten motion brandingiä voi hyödyntää teidän markkinoinnissanne!