Lämpö tulkoon lähelle

Suomussalmen Energia

Suomussalmen Energia tuottaa ja myy kaukolämpöä suomussalmelaisten koteihin ja kiinteistöihin

Suomussalmen Energia on suomussalmelainen yritys, joka tuottaa ja myy kaukolämpöä paikallisiin koteihin ja kiinteistöihin. Paikallisen toimijan tuottama lämpöenergia on kustannustehokasta, toimintavarmaa ja ympäristöystävällista energia tuotetaan 99,7% puusta. Hyvän palvelun takana on lämmin yritys, joka arvostaa kotiseutuaan ja asiakkaitaan.

“Yhteistyö Visual Fridayn kanssa sujui erittäin hyvin ja mutkattomasti. Huipputiimin kanssa oli helppo tehdä projektia alusta loppuun asti!”
Timo Nissinen  / Toimitusjohtaja

Mikä projektin tavoite oli?

  • Itsenäisen brändin luominen olemassa olevalle yritykselle 
  • Helposti lähestyttävä ja paikallinen brändi 
  • Palvelun tunnettuuden lisääminen ja viestinnän selkiyttäminen

Kun yritys ei halua jäädä etäiseksi, brändi-identiteetti avaa vuorovaikutuksen mahdollisuudet

Suomussalmen Energia oli ollut toiminnassa jo useamman vuoden ennen yhteisen projektin alkamista. Yrityksellä ei kuitenkaan ollut omia sivuja tai muita kanavia, mikä olisi mahdollistanut kaksisuuntaisen viestinnän yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. Projektin yksi tärkeimmistä tavoitteista olikin se, että yritys saisi brändi-identiteetin, jonka avulla voisi vuorovaikuttaa omalla persoonallaan niin, ettei yritys jäisi asiakkaille kaukaiseksi tai etäiseksi. Brändistä haluttiin helposti lähestyttävä sekä paikallisuutta kunnioittava ja korostava. Merkittävimpänä nähtiin asiakkaiden kokonaisvaltainen ja mutkaton palveleminen, mihin tulevat uudistukset antaisivat entistä paremmat mahdollisuudet. Viestintää haluttiin selkeyttää ja palveluista haluttiin antaa kattavasti tietoa, jotta tulevat sivut voisivat palvella ihmisiä asiakaspalvelun tavoin jo ennen yhteydenottoa. 

Mitä projektissa tehtiin?

  • Brändi-ilme
  • Brändiviestintä
  • Ohjeistus brändi-ilmeen mukaisten valokuvien ottamiseen
  • Verkkosivujen layout
  • Sisällöntuotanto tuleville verkkosivuille
  • Powerpoint-pohjat

Brändi-identiteetti puhtaalta pöydältä jo vakiintuneelle yritykselle

Usein brändi-identiteetin työstäminen aloitetaan joko täysin puhtaalta pöydältä uuden yrityksen aloittaessa toimintaansa tai vakiintuneen yrityksen kohdalla joko muokkaamalla tai muuttamalla olemassa olevaa. Jälkimmäisessä uudet valinnat peilataan ja arvioidaan olemassa olevaa työtä vasten. Suomussalmen Energian kanssa saimme aloittaa brändi-identiteetin luomisen ilman mitään aiempaa tyyliä, mihin peilata tai mitä muokata. Toiminnassa pitkään olleen yrityksen tavat toimia, arvot ja kohderyhmän tunteminen olivat kuitenkin vahvalla pohjalla toiminnan myötä, joten suunnittelijat saivat siirtyä yrityksen persoonan määrittelemisestä sujuvasti aivan uudenlaisen viestinnän ja ilmeen suunnitteluun. 

Suomussalmen Energian brändi huokuu lämpöä ja paikallisuutta. Brändi-ilmeen kuvituksesta löytyy mm. tunnettu paikallinen taideteos “Hiljainen kansa”. Viestinnästä korostettiin mutkattomuutta ja selkeyttä. Helposti lähestyttävä brändi antaa yritykselle vapauden näkyä ja kuulua omana itsenään. 

Brändi-identiteetistä siirrytään aina jalkauttamiseen, jossa brändi konkretisoituu

Suomussalmen ja Jyväskylän välissä on n. 413 kilometriä. Fyysisten lokaatioiden etäisyys ei toiminut kuitenkaan minkäänlaisena esteenä yhteistyölle. Jo ensimmäisessä työpajassa ajatusten vaihtaminen oli niin antoisaa, että siitä syntyi kuin luonnostaan brändi, jonka Suomussalmen Energia koki “ajatusten lukemiseksi”. Kun brändi-identiteetti oli saatu viimeisteltyä, suunnittelijamme laati Suomussalmen Energialle ohjeistuksen brändi-ilmeen mukaisten valokuvien ottamiseen. Yrityksellä oli oma yhteistyökumppaninsa valokuvaukseen, joten ohjeistuksella haluttiin varmistaa brändityössä määriteltyjen tyyliasioiden toteutuminen. Lisäksi suunnittelimme verkkosivujen layoutin, mistä näkyy brändi-ilmeen soveltaminen sivuille. Sen avulla tulevien sivujen teknisen toteuttajan on helpompaa ja nopeampaa rakentaa sivusto niin, että se noudattaa tarkasti määriteltyä brändistrategiaa. Tuotimme sivustoa varten myös brändiviestinnän tyyliä noudattavat sisällöt ja kirjoitimme kattavasti asiakasta palvelevaa tietoa selkeään ja helposti luettavaan muotoon. Lopuksi suunnittelimme asiakkaalle vielä brändi-ilmeen mukaiset Powerpoint-pohjat, jotka ovat aktiivisesti käytössä yrityksen arjessa.

Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Visual Friday on lämminhenkinen ja ketterä mainostoimisto, jolle luovuus on elämäntapa. Rautainen tiimimme koostuu kokeneista konkareista sekä nuorista timanteista. Saammeko auttaa luomaan yrityksestänne upean?

Jätä meille viesti. Otamme yhteyttä pikimmiten!